26 Νοεμβρίου 2020
12 °C Athens, GR

Πρωτοβουλία Ανθρωπολόγων Παν.Θεσσαλίας για κοινό κλάδο Κοινωνικές- Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Σπουδές του Πολιτισμού

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία κοινού κλάδου επαγγελματικών δικαιωμάτων: “Κοινωνικές- Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Σπουδές του Πολιτισμού (Social Sciences-Humanities and Cultural Studies)”

Η φόρμα υπογραφών διαθέσιμη εδώ: https://bit.ly/2xfj7Rg

Στη συγκυρία των έκτακτων νομοθετικών παρεμβάσεων στο χώρο της Παιδείας ακαδημαϊκοί, ερευνητές/τριες, ερευνητές/τριες προερχόμενοι/ες από τις κοινωνικές- ανθρωπιστικές επιστήμες και τις σπουδές του πολιτισμού, απόφοιτοι και απόφοιτες των συναφών Πανεπιστημιακών Τμημάτων διδάσκοντες και διδάσκουσες στη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναλάβαμε τη πρωτοβουλία να καταγράψουμε κάποια σημαντικά σημεία σχετικά με τη δημιουργία κοινού κλάδου επαγγελματικών δικαιωμάτων:Κοινωνικές- Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Σπουδές του Πολιτισμού (Social Sciences-Humanities and Cultural Studies.

Το αίτημα σχετίζεται με την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων από αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα καθώς και την αξιοποίηση των αποφοίτων του κλάδου σε σύγχρονα γνωστικά πεδία των κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών, τα οποία θεωρούμε απαραίτητο να ενταχθούν στην υποχρεωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την επιστολή που ακολουθεί με τις υπογραφές όσων θελήσουν να τη προσυπογράψουν θα την δημοσιεύσουμε στον ψηφιακό διάλογο που έχει ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας και θα τη δημοσιοποιήσουμε σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης.

Στη Διαύγεια θα κατατεθεί το παρακάτω κείμενο με τις υπογραφές που θα έχουν συγκεντρωθεί το βράδυ της 5ης Μαΐου 2020.

Επιστολή προς την  Υπ. Παιδείας, Ν. Κεραμέως (στο πλαίσιο της διαβούλευσης)

Κυρία Υπουργέ, 

Με αφορμή την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου για την Παιδεία, όπου παρατηρείται η αντικατάσταση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας από το μάθημα των Λατινικών, οι υπογράφοντες καθηγητές, φοιτητές και απόφοιτοι καταθέτουμε παραγωγική αντιπρόταση και παρακαλούμε να τη λάβετε σοβαρά υπόψη, προκειμένου να βρεθεί συναίνεση.

Διαπιστώσεις παθογενειών και προκαταλήψεων κατά των Κοινωνικών Επιστημών και επιμονή στον παρωχημένο ρόλο των Ανθρωπιστικών επιστημών:

  1. Οι Κοινωνικές Επιστήμες και οι Σπουδές του Πολιτισμού δεν διδάσκονται ισότιμα με τις κλασικές και νεοελληνικές σπουδές, οι οποίες παραδοσιακά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είχαν την πρωτοκαθεδρία ως ανθρωπιστικές επιστήμες. Αντίστοιχα, δεν αποτελούν ούτε εισαγωγικό πεδίο στη Β’θμια εκπαίδευση, όπου αντίθετα παρατηρείται η τάση συνεχών αποκλεισμών κάθε απόπειρας ανοίγματος προς τα νέα αυτά πεδία, με επιστροφές στις κλασικές σπουδές, όπως η κατά προτεραιότητα διδασκαλία νεκρών γλωσσών (βλ. Λατινικά ή Αρχαία Ελληνικά).
  2. Οι Κοινωνικές Επιστήμες και οι Σπουδές του Πολιτισμού εκλείπουν ως αυτόνομες σχολές ή συνδυαστικά από τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Αντίθετα, η παραδοσιακή οργάνωση «Φιλοσοφικών Σχολών» ομαδοποιεί κάποιες –ούτε καν όλες– από τις ανθρωπιστικές επιστήμες κάτω από τη φιλοσοφία, ή τη φιλολογία, παρόλο που και οι δύο αδυνατούν να καλύψουν το σύνολο των ανθρωπιστικών σπουδών. Οι δε απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλολογίας και Φιλοσοφίας καλούνται να καλύψουν γνωστικά πεδία που δεν έχουν διδαχθεί.
  3. Σε μια περίοδο όπου πλέον η διεπιστημονικότητα και οι θεωρητικές ζυμώσεις διατρέχουν τα πεδία και τις νέες επιστημολογικές πειθαρχίες, οι Κοινωνικές Επιστήμες και οι Σπουδές του Πολιτισμού συνολικά μονοπωλούνται από την πρωτοκαθεδρία μιας εξαιρετικά περιοριστικής προσέγγισης που καλύπτεται από το πεδίο της Κοινωνιολογίας, ο μόνος κλάδος που επιχαίρει αναγνωρισιμότητας  επαγγελματικών δικαιωμάτων (βλ. ΠΕ 78).
  4. Στην ίδια λογική απαξιώνεται η αναγνωρισιμότητα  και ή συμβολή της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, τόσο ως επιστημολογικό πεδίο που καθιερώθηκε στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα από τη μεταπολίτευση και μετά και οδήγησε σε ανασυγκροτήσεις των πεδίων της κοινωνιολογίας και της λαογραφίας, όσο και ως δυναμική παρουσία του κλάδου στην έρευνα και την απασχόληση. Σήμερα παρά ποτέ με άξονα τα ευρύτερα ζητήματα διαπολιτισμικών συναντήσεων, έμφυλων διακρίσεων και γενικότερων κοινωνικών ανισοτήτων, μειονοτικών διαφορών και δικαιωμάτων, μεταναστευτικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και κριτικών θεωρήσεων του πολιτισμού, οι απόφοιτοι της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας αποτελούν την κατεξοχήν εξειδίκευση που δύναται και πρέπει να στελεχώσει κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και ειδική επιμόρφωση κλάδων σε δημόσιο, ιδιωτικό και τριτογενή τομέα.
  5. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα δεν ακολουθούνται οι διεθνείς τάσεις που βλέπουν σύμπραξη και μετεξέλιξη των ανθρωπιστικών με τις κοινωνικές επιστήμες στη συνάντησή τους με την τέχνη και την τεχνολογία, έτσι όπως τις συμπεριλαβάνουν οι Σπουδές του Πολιτισμού. Στις σύγχρονες αυτές κατευθύνσεις η τέχνη, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, ο οπτικοακουστικός και ψηφιακός πολιτισμός, αλλά και πεδία όπως η κοινωνική γεωγραφία, η οικολογία, η πολιτική, η φιλοσοφία και το δίκαιο, ενώ διδάσκονται σε κοινά προγράμματα με την Κοινωνική Ανθρωπολογία, την Ιστορία και τη Φιλοσοφία στα Πανεπιστημιακά προγράμματα δεν συμβαίνει το ίδιο και με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία επιμένει να περιορίζεται στις κλασικές και νεοελληνικές σπουδές. Η αδυναμία παρακολούθησης των διεθνών τάσεων βαθαίνει την ξεπερασμένη σε διεθνές επίπεδο διάκριση ανάμεσα σε Σκληρές και μαλακές Επιστήμες, και στερεί από μαθητές και φοιτητές την απαραίτητη απόκτηση κριτικής ικανότητας και δεξιοτήτων δημιουργικότητας και αισθητικής που τους είναι αναγκαίες στη νέα εποχή της εικόνας, της διαπολιτισμικής διάδρασης και του ψηφιακού πολιτισμού.

Κακές ή ελλιπείς πρακτικές 

Η απουσία των κοινωνικών επιστημών, ή ο πλημμελής τρόπος τροφοδότησης με ξεπερασμένες ιδεοληπτικές θέσεις και πρακτικές στερεί σε δυνατότητες περαιτέρω ανοίγματος στο σύγχρονο κόσμο όπου επιβάλλεται ο διαπολιτισμικός διάλογος. Για παράδειγμα στη βασική εκπαίδευση συνεχίζεται ο απαρχαιωμένος τρόπος  διδασκαλίας των κοινωνικών επιστημών και φυσικά δεν αγγίζονται ως αντικείμενα εγκύκλιων σπουδών παρά μόνον ως έκτακτες δράσεις (θεματική εβδομάδα, ευέλικτη ζώνη και τώρα εργαστήρια δεξιοτήτων) ζητήματα όπως οι έμφυλες σχέσεις, η σεξουαλικότητα, η διαπολιτισμική κατανόηση.

Η κακή ή πλημμελής εκπαίδευση, αλλά και η μη αναγνωρισιμότητα των κοινωνικών επιστημών σε ένα πολυδυναμικό πεδίο σπουδών και κοινό κλάδο επαγγελματικών δικαιωμάτων οδηγεί σε τραγικές ματαιώσεις μεγάλου αριθμού αποφοίτων, οι οποίοι μπορούν να στελεχώσουν δυναμικά τόσο το δημόσιο τομέα και τον τριτογενή τομέα, όσο και να αναλάβουν καινοτόμες προτάσεις αυτοαπασχόλησης. 

Η συγκρότηση/αναγνώριση ενός ενιαίου κλάδου «Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σπουδών του Πολιτισμού» αποτελεί σήμερα παρά ποτέ ανάγκη για να επιτευχθεί τόσο η ρήξη με τις παθογένειες του παρελθόντος, όσο και το δημιουργικό γεφύρωμα με τον κόσμο των διαπολιτισμικών συναντήσεων, της τεχνολογικής ανάπτυξης και τη συνδιαμόρφωση της καθημερινότητάς μας μεταξύ επιστημονικής παρατήρησης και καλλιτεχνικής ενσυναίσθησης, λογικής και ευαισθησίας. 

Ας μην γυρίσουμε την πλάτη στην επιτακτική ανάγκη των νέων να αξιοποιήσουν την κλασική παιδεία μαζί με την τεχνολογία, την κριτική ικανότητα μαζί με την ηθική αυτογνωσίας που αποκτούν όταν οι κοινωνικές επιστήμες ακολουθούν, μετουσιώνουν και εντέλει μετασχηματίζουν δημιουργικά τον παλαιό τρόπο της κλασικής παιδείας σε καινοτόμες δημιουργικές πρακτικές.

Η ελληνική πολιτεία καλείται να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της επιστημονικής κοινότητας και να αντιμετωπίσει τα αδιέξοδα των νέων της αποφοίτων, που συσσωρεύουν άγονες γνώσεις για το παρελθόν, ενώ ταυτοχρόνως το παρόν τους χαρακτηρίζεται από συστηματικές διακρίσεις, καταχρήσεις του δημόσιου χώρου, ασέβεια προς τους ευάλωτους. Η πορεία της επιστημονικής συγκρότησης των νέων πρέπει να αξιοποιεί δημιουργικά την ανθρωπιστική κληρονομιά των προγόνων, σε συνδυασμό όμως με τις σύγχρονες απαιτήσεις όπου η καινοτομία έχει ανάγκη την κριτική σκέψη και η τέχνη συναντά την τεχνολογία στη ζωή.  

Προτάσεις

Η κοινή πρωτοβουλία καθηγητών, φοιτητών και αποφοίτων ζητά από την πολιτεία να λάβει σοβαρά υπόψη της τις παραπάνω παρατηρήσεις γύρω από τις παθογένειες και τις ‘κακές πρακτικές΄ και να προβεί στη στήριξη του παρακάτω αιτήματος περιλαμβάνει: 

  1. Τη δημιουργία ενιαίου γνωστικού πεδίου «Κοινωνικές – Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Σπουδές του Πολιτισμού», που θα περιλαμβάνει την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία, το δίκαιο, τα οικονομικά, τις σπουδές επικοινωνίας, αλλά και τις Σπουδές του πολιτισμού (βλ λογοτεχνία, τέχνη και χρήση της τεχνολογίας στη δημιουργία) και θα αξιοποιηθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
  2. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα πρέπει να εισηγηθεί προτάσεις για προσθήκη ανάλογων πεδίων στην βασική εκπαίδευση, σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος η παρεχόμενη παιδεία στην Ελλάδα να γεφυρώνει το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των 3 βαθμίδων της εκπαίδευσης, τις εμμονές για κλασική και μόνο παιδεία, την άρνηση της κριτικής ικανότητας που παρέχουν οι κοινωνικές επιστήμες, εισάγοντας την ενσυναίσθηση και τη δημιουργικότητα που διδάσκουν οι Σπουδές του Πολιτισμού. 
  3. Η δημιουργία ενιαίου κλάδου αποφοίτων στη βάση της διεπιστημονικότητας,  θα λειτουργεί ως πλαίσιο αναγνωρισιμότητας επαγγελματικών δικαιωμάτων. Χωρίς αλληλοαποκλεισμούς, αδικίες και αντιπαλότητες, οι απόφοιτοι των σχετικών προγραμμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς και προγράμματα έρευνας και απασχόλησης, χωρίς να χρειάζεται να ζητούν ειδικές βεβαιώσεις ή να ακολουθούν πρακτικές νομικών διεκδικήσεων ή προνομιακής μεταχείρισης (Βλ. διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ).

Κυρία Υπουργέ,  

Ο ενιαίος κλάδος μεταξύ «Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σπουδών του Πολιτισμού», θα πρέπει να  συμπεριλάβει τις επιμέρους υπάρχουσες κατηγοριοποιήσεις, πχ ΠΕ2, ΠΕ 78, ΠΕ 70 κλπ σε νέο υπερ ΠΕ (νέος αριθμός)  «Κοινωνικές – Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Σπουδές του Πολιτισμού», με δύο σκέλη:

Α. Ανθρωπιστικών Κλασικών και Νεοελληνικών Σπουδών, απόφοιτοι Τμημάτων Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Αρχαιολογίας που θα διδάσκουν Νέα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Φιλοσοφία και Λατινικά ή θα λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για φορείς του πολιτισμού, όπως Αρχαιολογικά μουσεία, υπηρεσίες κ.ά. 

Β. Κοινωνικών Σπουδών και Σπουδών του Πολιτισμού, απόφοιτοι, τόσο κάποιων από τα παραπάνω Τμήματα, όσο και άλλων προγραμμάτων από Διατμηματικά Προγράμματα (βλ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Παιδαγωγικής και φιλοσοφίας) και Τμήματα Σπουδών Περιοχής  (βλ, Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Παρευξεινίων κ.ά) τα οποία παρέχουν ειδίκευση στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, στην Ιστορία, στο Δίκαιο, στις Πολιτικές επιστήμες και στις Διεθνείς Σχέσεις, στην Κοινωνική Εργασία και Διοίκηση, στη Λογοτεχνική κριτική, στις Καλές τέχνες, στον Κινηματογράφο και στο Θέατρο, θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος κατά προτεραιότητα σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε Μουσεία ή φορείς της τέχνης που ασχολούνται με τον πολιτισμό ως παραγωγή πολιτισμικού προϊόντος ή σε προγράμματα κοινωνικής πολιτικής ή/και ανθρωπιστικής διαχείρισης κρίσεων, όπως η Υπηρεσία Ασύλου, κ.ά.. Η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του ενιαίου κλάδου θα διευκολύνει και τις πρωτοβουλίες αυτοαπασχόλησης και συνεργατικών εγχειρημάτων, όπως οι κοινωνίες πολιτών ή οι Κοινωνικές Συνεργατικές Επιχειρήσεις (βλ. Κοιν.ΣΕΠ).

Παράλληλα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παιδαγωγικής επάρκειας (η οποία μπορεί να παρέχεται ή να απαιτείται ως πρόσθετη) θα προβλέπεται να διδάσκουν Κοινωνιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών, Ιστορία τέχνης σε προγράμματα της βασικής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση), 

Οι απόφοιτοι μικτών Τμημάτων και εφόσον πληρούν τη διαμόρφωση σχετικών προγραμμάτων (βλ. 50%+1 των μαθημάτων, όπως συμβαίνει και με τα επαγγελματικά δικαιώματα για απόφοιτους από προγράμματα οικονομικών σπουδών, οι οποίοι δύνανται να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο) θα μπορούν να επιλέγουν σε ποιο σκέλος, ή άλλο ΠΕ  θέλουν να ενταχθούν.

Η φόρμα υπογραφών διαθέσιμη εδώ: https://bit.ly/2xfj7Rg

  • Via: https://www.facebook.com/UthAnthropolab/

Σχετικά Άρθρα

Ανοικτή διάλεξη της ανθρωπολόγου Νάντιας Σερεμετάκη στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης

Ανοικτή διάλεξη στο πλαίσιο των διεπιστημονικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων του ιστορικού Πανεπιστημίου της Γλασκώβης έδωσε στις 22 Μαϊου η πανεπιστημιακός ανθρωπολόγος Νάντια Σερεμετάκη. Στη διάλεξή της, που επικεντρώνεται σε θέματα φυσικής καταστροφής και πολιτισμικής διαχείρισης της κρίσης στη σύγχρονη αστική κοινωνία, η διαπρεπής Μεσσήνια ανθρωπολόγος θα αναφερθεί και στην εμπειρία των σεισμών της Καλαμάτας, μεταφέροντας άλλη […]

Κορονοϊός - Πολλα και δραστήρια δίκτυα αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα

Κορονοϊός: Πολλά και δραστήρια δίκτυα αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα

Μεμονωμένα άτομα, πολυπληθείς ομάδες που στήθηκαν διαδικτυακά μέσα σε λίγες ώρες και οργανωμένες συλλογικότητες που προϋπήρχαν της κρίσης του κορονοϊού προσπαθούν με κάθε διαθέσιμο μέσο να στηρίξουν όποιον το έχει ανάγκη, και ειδικά αυτούς που έχουν αφεθεί μόνοι ή στο περιθώριο. Βοήθεια με τα ψώνια και το φαρμακείο για ηλικιωμένους που μένουν στην ίδια πολυκατοικία […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *