Η Πρωτοβουλία

εμεισ

Κοινωνικοί
Ανθρωπολόγοι
Ενάντια
στο Ρατσισμό
και στην
Ομοφοβία

Η Πρωτοβουλία Κοινωνικών Ανθρωπολόγων αποτελεί ένα μέσο στήριξης κοινωνικών ομάδων και γεγονότων που τα κυρίαρχα μαζικά μέσα ενημέρωσης επιδεικτικά αποσιωπούν. Σε ένα ραγδαίως μεταβαλλόμενο καπιταλιστικό κόσμο, όπου ό,τι δεν κανονικοποιείται αποβάλλεται, επιλέγουμε και επιμένουμε να δίνουμε φωνή στους «Άλλους», εκείνους που δεν ανήκουν στο συλλογικό «εμείς». 

Τα κείμενά μας είναι συνεργατικά, διαθεματικά, διαπολιτισμικά, φεμινιστικά, κουήρ, οικολογικά, πολυφωνικά και πάντα ενάντια στο μισαναπηρισμό, τη δομική ξενοφοβία, την έμφυλη βία, τον ρατσισμό και τη νεκροπολιτική. 

Η Πρωτοβουλία Κοινωνικών Ανθρωπολόγων επιχειρεί τη συν-διαμόρφωση ενός αναστοχαστικού (μη) τόπου ανταλλαγής γνώσης, κειμένων και πολιτικών παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό σας (προσ)καλούμε να παραμείνουμε σε κριτική αναταραχή, ανοιχτή επικοινωνία και συντονισμό.


Facebook


Twitter


Youtube